Att skiljas

Svante, idag skiljer Marianne sig från dig som din hustru, och hon ber dig att få behålla den vänskap ni båda har skapat tillsammans.

 

 

 

Högtidsbyrån | Norra Harnäsvägen 9, 814 91 Furuvik | 070-55 92 633 | info@hogtidsbyran.se